Tre måneder trening

Programmet er slik det fremgår i filmen et spesifikt opptreningsprogram for områder i nervesystemet som ikke fungerer optimalt. Child in Balance er et unikt internettbasert program som bruker det nyeste av viten for å evaluere, tilrettelegge og rettlede dere slik at barnet deres får den mest spesifikke nevrologiske opptrening som mulig. Familien og barnet vil også motta kostholdsveiledning underveis, for å styrke effekten av treningen.

For å skape positive endringer i nervesystemet, krever dette både tid og repetisjon. Det finnes dessverre ingen snarvei til bedre nevrologisk helse. Dette medfører en del hjemmeøvelser og omlegginger av etablerte vaner. Så sant treningen og omleggingen blir utført riktig, vil man i løpet treningsperioden kunne forvente en gradvis bedring av barnets atferd (motorisk og kognitivt). Det er et solid program som til tider vil kreve mye av både foreldrene og barnet, både med tanke på motivasjon og innsats.

Child in Balance er et treningsprogram som går over tre måneder. Vårt underlagsmateriale er en nettbasert redegjørelse av barnets utfordringer og sykehistorie, samt en nevrologisk undersøkelse med hjelp av bilder og video – også den nettbasert. Mer detaljert beskrevet vil det foregå 3 treninger om dagen, for eksempel en på morgenen, en på ettermiddag og en om kvelden. Hver treningsøkt varer alt fra 5 til 20 minutter, avhengig av hvilke områder i hjernen som er umodent og trenger tilrettelegging/trening.

Line_gravid_

De første 14 dagene fokuseres det på å trene opp og skape en grunnmur, et treningsfundament. Dette gjøres ved spesifikke spedbarnsrefleks-øvelser. Etter dette får en tildelt helt spesifikke øvelser for opptrening av de områdene i nervesystemet som ikke fungerer optimalt. Målet er å skape nevrologisk balanse ved å stimulere de områdene av nervesystemet som ikke fungerer slik de skal. I tillegg til de spesifikke nevrologiske øvelsene benyttes også et selvutviklet nevrofeedback program, som foreldrene får tilgang til.

Forskning viser at det å kunne sette inn en nerveimpuls akkurat til rett tid er utrolig viktig for nevrologisk kontroll. Både motorisk og mentale prosesser er avhengig av en riktig rekkefølge av nervesignaler for å kunne fungere optimalt. Med nevrofeedback programmet vil barnet trene denne timingen og vil via tilbakemeldinger visuelt og auditivt få rettledning mot bedret nevrologisk kontroll.

11018918_1546067285675625_2614942155188375044_n

Underveis i disse tre månedene vil barnet og familien også motta tre nettbaserte kurs. Det første kurset kalles «En liten solstråle» – og forklarer hvordan et barns hjerne utvikler seg og mekanismer bak atferdsforstyrrelser. Det andre kurset omhandler ernæring – og går igjennom de viktigste kostholdstipsene for barn i vekst. Det tredje og siste foredraget kalles «Veien videre» – og forklarer hvordan du kan optimalisere konsentrasjon og prestasjon etter Child in Balance.

Etter endt program vil alle deltakerne motta en sluttrapport som kartlegger barnets utvikling. I forhold til å vurdere barnets fremgang, er det sterkt anbefalt å benytte seg av en ekstern fagperson, som f eks en lærer/pedagog, både før og etter programmet. Fagpersonen legges til i startfasen av programmet, når kartleggingsspørsmålene og undersøkelsen finner sted. Fagpersonen vil da motta et standardisert atferdsskjema som fylles ut både før og etter endt program.

Programmet går over 3 måneder og passer for alle barn som ønsker en bedre hverdag på skolen, idrettsbanen eller i hjemmet.

 

Oppsummert

  • Nettbasert redegjørelse av utfordringer og sykehistorie
  • Spesifikke og individuelle nevrologiske øvelser for å fremme modning av hjerne og nervesystem
  • Tilgang til nevrofeedback trening
  • 3 online kurs som omhandler mekanismer bak atferdsforstyrrelser, kosthold og veien videre
  • En individuell sluttrapport som kan benyttes i andre helseinstanser

Totalpris 7000,- NOK.